Digital Government Conference 2018

Van 30 mei tot en met 1 juni werd de 19e editie van de Digital Government conference (DGO) aan de Technische Universiteit in Delft gehouden. Dit is de grootste internationale conferentie op het snijvlak van maatschappij, techniek en overheid. Het doel van deze conferentie is het ontsluiten en delen van wetenschappelijke kennis op de toepassing van innovatieve technologieën voor het oplossen van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. Hierbij wordt expliciet gekeken naar welke rollen overheden en bedrijven kunnen spelen in het stimuleren van innovatie en het scheppen van de condities voor een veilige, efficiënte en effectieve digitale maatschappij.

Het thema van de deze editie is “Governance in the data age”. Tijdens de conferentie kwamen bijna 200 wetenschappers, beleidsmakers en innovators uit heel de wereld bij elkaar. Cleverbase was uitgenodigd om haar visie te delen op hoe we burgers weer controle geven over hun eigen gegevens (personal data management). Ons trackrecord op het gebied van “Qualified Information Exchange” stelt ons in staat om de transformatie naar personal data management mogelijk te maken. Vrijdag 1 juni begon met een scherpe Keynote van Steven Luitjens, directeur Informatie en Samenleving bij de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Interessant aan zijn verhaal was de zoektocht naar een derde weg: tussen het Corporate Data Control model van de VS en het State Data Control model van China. Na de keynote volgde een paneldiscussie. Remco van Wijk, CTO van Cleverbase, nam plaats in een levendige discussie tussen de overige leden van het panel, Steven Luitjens en het publiek. Hoe komt de toekomst van datamanagement eruit te zien gezien de verschillende strategieën die wereldwijd worden toegepast?

Als afsluiting van de conferentie presenteerde Sander Dijkhuis de paper “When Willeke can get rid of paperwork”, waarin hij het resultaat van ons onderzoek naar gekwalificeerde informatie-uitwisseling deelde met een enthousiast publiek.

Conclusie? Met hoogwaardige vertrouwde identiteiten en persoonlijk datamanagement is het mogelijk om een papiervrije samenleving te realiseren.

Wil je hier meer over weten, download dan onze paper* hier.

*Dit paper is tot stand gekomen door een samenwerking van Nitesh Bharosa (TU Delft), Hidde Dorhout (Smart Data Company), Remco van Wijk en Sander Dijkhuis (Cleverbase).