Update: coronavirus (COVID-19)

Ook Cleverbase is geschrokken van de enorme impact die het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft op ieders leven en op onze maatschappij. Allereerst hopen wij dat u en uw dierbaren in goede gezondheid verkeren. 

Als Trust Service Provider volgen wij de adviezen van het RIVM op. Wij hebben diverse maatregelen genomen om de gezondheid van onze klanten en medewerkers te waarborgen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Onze medewerkers werken momenteel zoveel als mogelijk vanuit huis. Als onderdeel van de Vitale Infrastructuur van Nederland is Cleverbase voorbereid op calamiteiten en kunnen onze kritische diensten online blijven. Wij zijn goed in staat om onze diensten op afstand te leveren.

Vanuit security oogpunt kan het voorkomen dat bepaalde functionarissen tijdelijk een van onze locaties aandoen. Dit doen wij uiteraard op een verantwoorde wijze waarbij wij de hygiënevoorschriften van het RIVM in acht nemen.

Op dit moment kunnen wij onze vertrouwensrol zonder problemen uitvoeren. Vanzelfsprekend houden wij de toezichthoudende instanties op de hoogte van ontwikkelingen en monitoren wij voortdurend de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en zullen indien nodig vervolgmaatregelen nemen. 

Cleverbase wenst u veel sterkte in deze heftige periode.