Bij Cleverbase vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar disclosure@cleverbase.com. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key (KEY ID 0063CDDEB0718990AF9862FEFAFF1D3600C26525) om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,- (Amazon gift card US).

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Scope

De volgende onderwerpen op onze publieke websites cleverbase.com en vidua.nl zijn niet in scope van onze vulnerability disclosure procedure:

 • Disclosure of publicly available software or source code.
 • HTTP 404 codes/pages or other HTTP non-200 codes/pages and Content Spoofing/Text Injection on these pages.
 • Fingerprint and other ways to detect versions that are disclosed on common/public services.
 • Clickjacking and issues that are only exploitable through clickjacking.
 • Lack of Secure/HTTP-Only flags on non-sensitive Cookies.
 • OPTIONS HTTP method enabled.
 • anything related to HTTP security headers, e.g.:
  • Strict-Transport-Security.
  • X-Frame-Options.
  • X-XSS-Protection.
  • X-Content-Type-Options.
  • Content-Security-Policy.
 • SSL Configuration Issues:
  • SSL forward secrecy not enabled.
  • weak/insecure cipher suites.
 • SPF, DKIM, DMARC issues.
 • Host header injection.
 • Reporting older versions of any software without proof of concept or working exploit.
 • Information leakage in metadata.
 • Systems and protocols that can be used in DDoS attacks.